Stretnutie so Ženíchom

Pán a Darca života povolal do večnosti sestru Karitas Máriu Gáborovú dcéru kresťanskej lásky.

Zomrela 28. júna 2024 v Nitre, v 89. roku života a 70. roku služby Bohu a blížnym vo svätom povolaní.

Posledná rozlúčka so zosnulou bude v utorok 2. júla 2024 o 10.00 h. na Mestskom cintoríne v Nitre.

Po pohrebných obradoch bude sv. omša v kaplnke DKL v Nitre.

Prosíme, aby ste pamätali na ňu v modlitbách a pri najsvätejšej obeti.

Requiescat in pace!