Duchovná obnova pre dievčatá

11 dievčat prijalo pozvanie na stíšenie sa počas duchovnej obnovy, ktorá sa konala v dňoch 14.-16.6. v našom provinciálnom dome. Viedol ju páter Jozef Noga, CM, ktorý dal dievčatám mnoho podnetov na zamyslenie. Otváral im horizonty pravého šťastia na Božej ceste, pozýval ich k hľadania svojho povolania i k hlbokej osobnej či spoločnej modlitbe. Zdôraznil, že láska znamená urobiť druhého šťastnejším. Nechýbali sväté omše, adorácia, modlitba breviára, ale druhý večer dievčatá so sestrami vytvorili aj radostné spoločenstvo na prechádzke so zmrzlinou:)
Nech ich Pán všetky vedie po svojich cestách lásky…