Stretnutie so Ženíchom

Pán a Darca života povolal do večnosti sestru Juvenciu Alžbetu Solnicovú dcéru kresťanskej lásky.

Zomrela 2. mája 2024 v Belušských Slatinách, v 93. roku života a 74. roku služby Bohu a blížnym vo svätom povolaní.

Posledná rozlúčka so zosnulou bude v pondelok 6. mája 2024 o 15.00 h. na cintoríne v Ladcoch.

Po pohrebných obradoch bude sv. omša v kaplnke DKL v Belušských Slatinách.

Prosíme, aby ste pamätali na ňu v modlitbách a pri najsvätejšej obeti.

Requiescat in pace!