Apríl v Starej Boleslavi

Mesiac apríl bol pre našu komunitu veľmi pestrý.

V sobotu 6.4. sa konala v našej farnosti duchovna obnova pre našich spolupracovníkov, dobrovoľníkov, rodiny,… Obnovu sme začali sv. omšou, ktorú do prevádzali deti svojím spevom. Prednášky si pripravil P. Janko Jakubovič, cm na tému kráľ Dávid.

Bol to požehnaný čas pre každého z nás.

O týždeň v sobotu 13.4. nás čakala národná potravinová zbierka. Počas celého dňa sme v Tescu vyberali potraviny a drogériu pre rodiny v zlej sociálnej situácii.

Tento rok sme vyzbierali 843 kg. Tieto potraviny spolu s drogériou sme potom rozdávali rodinám. Veľké ďakujem patrí všetkým naším darcom, ale hlavne i naším dobrovoľníkom, ktorí nám pomáhali.

Ani 20.4. sme sa nenudili, zorganizovali sme v Centru pomoci rodinám sv.Lujzy s našimi dobrovoľníkmi bazárek. Rodinky počas celého dňa mohli prísť a vybrať si to čo potrebujú. I napriek zlému počasiu bola účasť veľká a veľa veci sa rozdalo.

Záver mesiaca patril duchovnej obnove pre mladých. 27.4. k nám prišlo 10 mladých, aby sa spoločne povzbudili a načerpali, ale i poslúžili. Témou duch. obnovy bola sv. Katarína a zázračná medaila. Mladí sa dozvedeli o živote sv. Kataríny a jej zjaveniach, stretli sa so sestričkami a po obede spoločne pomohli upratať jeden z kostolíkov.