Slávnosť sv. Vincenta v Košiciach

Sestry Košickej komunity pozvali aj tento rok na slávenie sviatku svojho zakladateľa svätého Vincenta de Paul aj členov vetiev Vincentskej rodiny. V čase obeda nakŕmili „svojich“ hladných chudobných a pohostili ich aj chutným koláčikom s kávou. Porozprávali im o veľkom DOBRODINCOVI CHUDOBNÝCH a zverili ich jeho príhovoru. Samotná slávnosť sa začala slávnostnými vešperami a o 16.30 hod. pokračovala sv. omšou, ktorú celebroval o. Martin Novotný, farár Košice – Juh, do ktorej patríme. V kázni náš duchovný zrak „zaostril“ na myšlienku, že: „Milovať chudobných znamená prosiť ich o odpustenie… že im nevieme vychádzať v ústrety s radosťou… že v nich nespoznávame živý svätostánok chudobného a pohŕdaného Krista… že si udržujeme vzdialenosť medzi nimi a sebou…“ Po duchovnom pokrme zo stola SLOVA a stola CHLEBA sa kaplnkou niesli slová piesne: „slúžiť s láskou, otvárať náruč chudobným, učí nás Ježiš, ako mu byť podobným…“ Po svätej omši sa všetci stretli na pohostení, kde sa mohli podeliť o svoje skúsenosti zo života a služby. Nech nás sv. Vincent opäť nadchýna pre horlivú službu tým, ktorí to najviac potrebujú v našom okolí.