Slávnosť sv. Vincenta de Paul v provinciálnom dome v Nitre

Slávenie sme začali slávnostnými večernými chválami, ktoré viedol P. Jozef Mrocek, CM, provinciálny direktor DKL. Slávnostnej Eucharistii o 17 h. predsedal diecézny biskup, Mons. Viliam Judák, za účasti viacerých kňazov Misijnej spoločnosti, kňazov a bohoslovcov z kňazského seminára v Nitre, členov vincentskej rodiny i farníkov z okolia.

„Za Vincenta hovoria dobré skutky. Bol otcom chudobných, galejníkov, nájdencov, duševne chorých… Bol zakladateľom bratstiev kresťanskej lásky, dcér kresťanskej lásky, misijnej spoločnosti, inšpirátor misií v mnohých krajinách, obnoviteľ francúzskeho kléru, bojovník proti hladu a vojne… a mnohého ďalšieho.“ Týmito slovami vyzdvihol veľkosť sv. Vincenta otec biskup.

Pripomenul aj Vincentove slová, ktorými sa obhajoval pri každom novom poverení: „My sme to nehľadali, Prozreteľnosť nám to dala.“ A tiež: „Nie je potrebné Prozreteľnosť predbiehať, ale keď Prozreteľnosť otvorila cestu, máme bežať…“

Otec biskup poznamenal, že na Slovensku cítiť ducha tejto charizmy. A jedným zo synov sv. Vincenta bol aj P. Ján Hutyra, CM. „Bol to človek s kvalitami už od mladosti. Za kňaza bol vysvätený 19. júla 1936, kedy sa v tej dobe slávil sviatok sv. Vincenta. P. Ján bol človek pevný, otvorený pre Boha i pre ľudí, mal silu otca i nehu matky, žil s Bohom, prijímal Kristovo posolstvo a žil z neho. Môže byť pre nás inšpiráciou ako žiť. Nenechal sa ovplyvniť ani ľudskou chválou ani zastrašovaním. Bol to muž činu, ktorý nestrácal pokoj ani v skúškach. Miloval Cirkev a svoj národ.“

Po sv. omši v priateľskej a srdečnej atmosfére nasledovalo agapé a premiéra dokumentárneho filmu s názvom „Hutyra“.

Nech nám sv. Vincent vyprosuje milosť ochotne žiť povolanie, ktorého sa nám od Boha dostalo!

DKL z Nitry.