Povzbudenie o. Mavriča CM

Ako mnohí viete, pápež František, počas tejto vážnej zdravotnej núdze súvisiacej s koronavírusom (COVID-19) pozval kňazov, aby mali odvahu a oslovili chorých „niesli moc Božieho slova a Eucharistie“ a zverili celé ľudstvo Panne Márii. Okrem osobných rozhodnutí je mnoho ľudí, ktorí musia čeliť tejto situácii priamo a aj keď sa obávajú, že musia čeliť dlhým cestám a vystaviť sa nákaze.  Našim kňazom, sestrám, všetkým Vicentkám pripomínam, že okrem našej viery máme aj ďalší veľký zdroj, ktorý nás dokáže skutočne chrániť podľa vôle Pána a ktorý pochádza z „rúk“ Márie Nepoškvrnenej. Myslím Zázračnú medailu, ktorá nám bola daná ako milosť a dar. Počas epidémie cholery, ktorá bola v Európe v roku 1832, hrala dôležitú úlohu pri mnohých zázrakoch ochrany a uzdravenia. Svätý Vincent povedal jednému z misionárov: „Radím vám dôverovať v nášho Pána a pomoc jeho matky, Nepoškvrnenej Panny“ (IV, 551). Preto vás v tomto ťažkom období pozývam, aby ste si obliekli medailu a rozdávali ju, ale predovšetkým ju pevne držte vo svojich rukách a modlite sa:  „BEZ HRIECHU POČATÁ PANNA MÁRIA, ORODUJ ZA NÁS, KTORÍ SA K TEBE UTIEKAME! „