Jarný prímestský tábor

V dňoch 1. – 3. Marca 2020 sa uskutočnil jarný prímestský tábor pod záštitou sestričiek Vincentiek. Deti zo sociálne slabších rodín sa tu stretli, aby spolu s animátormi mohli načerpať lásku, ktorú sme vsetci dostali od Krista. Slúžilo sa od najväčších až k tým najmenším, lebo sme vedeli, že práve v nich sa skrýva Kristus, ktorý povedal: „Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.“
Cítim veľkú vďaku za to, že som sa mohol stať súčasťou projektu. Deti mali možnosť zúčastniť sa tábora, ktorý by si ich rodičia bežne nemohli dovoliť.
Na tábore sa začali budovať nové priateľstvá, čo je veľmi podstatné pre týchto, často spoločnosťou odsunutých, mladých ľudí.
Deti boli tiež bližšie oboznámené so základnými pravdami viery, modlili sme sa spoločne okrem iného napríklad krížovú cestu. K Bohu sme ich však doprevádzali najmä osobným prístupom.
Deti si zahrali zábavné hry, o program mali taktiež postarané. Pripravili sme si pre nich rad aktivít, medzi ktorými okrem tradičných “ táboroviek“ nechýbala ani návšteva Východoslovenského múzea, stavanie lega alebo hra bowlingu.
Tieto deti si tiež vyrobili vlastné kreatívne darčeky, ktoré darovali svojim blízkym a s nimi doslova darovali aj seba – veď ich vlastnoručne vyrábali.
Okrem týchto milých darčekov či drobných maškŕt si odtiaľ však odnášajú oveľa cennejšie veci, a to zážitky, ktoré im ostanú v pamäti možno i do konca života.
Verím, že budú v dobrom spomínať na program, ktorý sme im ponúkli. (animátor Marek)