Pánov služobník vstupuje cez videokonferenciu do Košických komunít

Tri dni pred vstupom do Veľkonočného trojdnia môžu byť sestry košických komunít účastné videokonferencií o štyroch Piesňach o Pánovom služobníkovi. Z iniciatívy Mons. prof. o.Gabriela Ragana  – pedagóga TF KU nás  v polhodinových vstupoch každý deň jednou Piesňou prevedie o.Jozef Kohut – prefekt kňazského seminára sv.Karola Boromejského v Košiciach.Vo svojom prvom zamyslení nám poodhalil kto Pánovým služobníkom skutočne je, čo ho charakterizuje a aká je jeho úloha. Kladie aj otázku kto sa k nemu prihovára? Cez tieto podnety nás privádza k tomu, ako sa máme aj my samé každodenne formovať Božím Slovom a príkladom Pánovho služobníka.V druhej Piesni o Pánovom služobníkovi nás nasmeroval vnímať, okrem iného, svedectvo Pánovho služobníka o jeho povolaní, ako svedectvo o Božom konaní v jeho živote. To isté sa totiž deje aj v našich životoch. Viac ako o sebe môžeme svedčiť o tom, ako On sám koná v nás. Nanovo nám poukázal na to, že meno Pánovho služobníka je skryté, je iba v Božej mysli. No v dnešnej piesni bolo toto meno odhalené. Na záver nás uistil v tom, že my sme tí, ktorým zasvietilo Svetlo a preto sa máme o to viac snažiť žiť týmto Svetlom autenticitu nášho povolania. V úvahe nad treťou Piesňou o Pánovom služobníkovi nám o. Jozef zdôraznil, že Pánov služobník v tejto Piesni hovorí priamo, je poodhalené jeho zmýšľanie, jeho city. Podčiarkol tiež všimnúť si, že „jazyk učeníka“, ktorý dostal k posilneniu unaveného, k ohlasovaniu Pána, Hospodina má byť i pre nás prostriedkom k tomu, aby sme sa zžili so Slovom. Potom sila Slova môže pôsobiť v nás a cez nás ďalej. Vyzdvihol aj dôležitosť „každoranného“ nie jednorázového kontaktu s Pánom, ktorý máme rozvíjať v každodennom „kurze“ učeníka, ktorý v spojení so skúsenosťou bolesti a utrpenia bude aj náš život robiť vždy o kúsok zrelším. Štvrtou Piesňou o Pánovom služobníkovi bolo dokončené „vyskladanie mozaiky“ o Pánovom služobníkovi. Naša pozornosť bola nasmerovaná na skutočnosť, že v nej môžeme vnímať prítomnosť Pánovho služobníka aj keď nebudeme počuť jeho hlas. Je v nej odkryté, že je mužom bolesti, ktorý dôverne ba až intímne hlboko pozná slabosť, má skúsenosť s bolesťou. Fakt, že spomínaná bolesť je nesená za nás, za mňa – zástupne – chce spôsobiť aj vo mne obrátenie, zmenu zmýšľania. Nech skrze toto uzdravovanie prijmeme pozvanie aj my vykročiť na cestu sebaobetovania.