Menovanie generálnej asistentky

Keďže Pán si k sebe povolal našu generálnu matku sestru Kathleen APPLER, jej úrad do najbližšieho generálneho zhromaždenia preberá generálna asistentka sestra Françoise PETIT. Po konzultácii členiek generálnej rady, bola menovaná sestra Iliana de la Caridad SUAREZ PEREZ za generálnu asistentku Spoločnosti DKL spomedzi členiek súčasnej rady. Veľkodušne prijala túto úloh, preto ju sprevádzajme svojou sesterskou modlitbou.