Košické „Fiat“…

 25. MAREC je v našej Spoločnosti každoročne dňom RENOVÁCIE SV.SĽUBOV, kedy sestry nanovo Bohu podľa príkladu Panny Márie hovoria svoje „ Fiat!“. Aj tento rok predchádzala tejto Slávnosti duchovná obnova, ktorou nás previedol o.Ján Sňahničan CM. Tentokrát nám v prednáškach predostrel veľkosť sľubu chudoby a moc uzdravujúcej lásky. Obohacujúco sa o svoje prežitie tejto tak dôležitej udalosti v živote každej sestry podelili aj naše spolusestry z Košíc.  

 1. Ako pozeráš dnes – po svojej  XY renovácii – na rozhodnutie Zakladateľov, aby sa sestry zaväzovali jednoduchými každý rok obnovovateľnými sľubmi?
 • (renovácia po 21.x) Veľmi pozitívne. Hovorí mi to o slobodnom znovudarovaní sa, o väčšom objavovaní daru odovzdanosti. Ide tu o bytostnú skúsenosť, presvedčenie, prežívanie života s Kristom a na základe tejto skúsenosti sa znova v slobode darovať.
 • (36.x)Toto rozhodnutie je veľmi múdre a výnimočné. Hovorí nám o jedinečnosti našich Zakladateľov. Pobáda nás k stále väčšej horlivosti.
 • (23.x) Bol nadčasový, vedel, že všetko je potrebné oprášiť a vytrhnúť nás zo stereotypu, preto vnímam ako prínos to, že môžem s novou odvahou povedať Bohu „Áno“.
 • (21.x) Myslím, že to bolo úžasné rozhodnutie z ich strany – môcť vždy nanovo a nie z dákej rezignácie, alebo rutiny obnovovať sľuby a dávať vždy „čerstvé Áno“

2. Pamätáš si na svoje prvé zloženie sv. sľubov? Je dnes v tvojom srdci rozdiel s akým rozpoložením obnovuješ sv. sľuby?

 • (renovácia po 36.x)Moje prvé sľuby boli skôr citové, no neuvedomovala som si naplno ich vážnosť a dôležitosť. Čím som staršia, tým skladám svoje sľuby s väčšou radosťou, vďačnosťou a uvedomujem si viac ich hodnotu a svoju zodpovednosť.
 • (23.x) Určite je rozdiel medzi prvými sľubmi a terajšími, lebo každý rok obnovy sľubov je iný. Ja som iná. Moja cesta je originál, každý deň je jedinečný. Teraz vnímam obnovu ešte krajšie, plnšie, ako prvý raz, vnímam krásu sľubov aj zodpovednosť za to, čo poviem Ježišovi.
 • (21.x) Áno, pamätám si veľmi dobre….jednoducho povedané – entuziazmus, nadšenie aj cit… kedysi…Dnes poznanie Krista hlbšie s vďačnosťou, že ma stále chce…
 • (21.x) Áno, pamätám. Boli bez emócií aj vtedy aj teraz. Dnes ma každodenné skúsenosti života s Kristom vedú k presvedčeniu, k istote dať svoje „Áno“.

3. Bolo v tvojom živote niečo, na čo sa ti počas XY rokov renovácie ťažko hovorilo „FIAT?“

 • (renovácia po 36.x)Moje „Fiat“ sa mi nikdy nehovorilo ťažko, hoci párkrát som prežila nejaké krízy.
 • (23.x) Ježiš je mojím učiteľom, ktorý ma stále učil niečomu novému, čo možno bolo pre mňa tajomné, čo som nevedela chápať, prijať a hneď odpovedať „Fiat“. Len vo viere som mu mohla povedať „Áno“.
 • (21.x) Ťažké bolo to, keď som si pri renovácii uvedomila, že On je verný aj napriek mojej nevernosti a akoby predtým „zatvára“ oči…
 • (21.x) Áno, boli.

Za čo dnes zvlášť ďakuješ svojmu Ženíchovi, keď si mu dnes nanovo zopakovala svoje „ÁNO“?

 • (renovácia po 36.x)Svojmu Ženíchovi najviac ďakujem za to, že si ma vybral bez mojej zásluhy a dal mi vytrvalosť v povolaní napriek mojim zlyhaniam.
 • (21.x) Ďakujem za to, že pri odhaľovaní pravdy o sebe mi dáva nádej, drží ma za ruku a ukazuje mi spôsob riešenia a svojej prítomnosti v ňom.
 • (23.x) Vďačnosť, že je mojím Ženíchom a ja Jeho nevestou, lebo túto cestu pre mňa mohol pripraviť len ON.
 • (21.x) Ďakujem mu za to, že otočil čistú stránku…