Generálna matka navštívila naše sestry na Ukrajine

V nedeľu 28. augusta popoludní sme s radosťou privítali vo Svaľave našu generálnu predstavenú sr. Françoise Petit spolu s generálnou radkyňou sr. Hannou Cybulou. Obidve už mali za sebou návštevu sestier poľskej provincie, žijúcich na území Ukrajiny. Popoludní sme navštívili niekoľkých ľudí, ku ktorým sestry pravidelne prichádzajú a ktorí boli veľmi šťastní a vďační za návštevu a pozornosť, ktorú sme im venovali. Sr. Françoise sa veľmi zaujímala o život a službu sestier a vyjadrila im svoju blízkosť i obdiv vo všetkom, čo s láskou konajú. Nasledujúci deň nás čaká stretnutie so sestrami komunity v Perečíne. Sme vďačné za tento požehnaný čas.