Zo služby našich sestier za posledné dni…

Počas posledných dní naše sestry pomáhali a stále pomáhajú na dvoch hraničných priechodoch vo Vyšnom Nemeckom a Ubli. Sestra vizitátorka Damiána “putovala” s humanitárnou pomocou na Ukrajinu k našim sestrám, ktoré tam naďalej pôsobia v dvoch komunitách. Košická komunita poskytuje zázemie matkám s deťmi, ktoré si potrebujú oddýchnuť, pospať, najesť sa, aby nabrali síl na ďalšiu cestu do “svojho cieľa”. Nateraz tu našlo útočisťe aj viac detí z detského domova, ktorý tiež budú pokračovať ďalej…

Hranica Vyšné Nemecké

Hranica i kultúrny dom v Ubli

Humanitárna pomoc pre UK

Pomoc matkám s deťmi, deťom z detského domova v KE komunite…