„VĎAKA ICH VERNOSTI MY MÔŽEME DNES POKRAČOVAŤ…“

Prvý marcový víkend sme vykročili za brány nášho seminára, aby sme navštívili naše staršie a choré spolusestry na Mendryke. Pán však upravil naše plány. Prišiel s výzvou pomôcť aj spolusestrám v Košiciach pri službe utečencom. Tak sme sa rozdelili. Sestra Simona šla na východ a my dve na západ. Na Mendryke sme mohli pomôcť pripraviť dôstojné miesto pre ubytovanie utečencov z Ukrajiny, oprášiť staré poklady z povaly a spolu so staršími spolusestrami si cez veselý program v dobových kostýmoch zaspomínať na obdobie ich seminára. Tým sme si pripomenuli aj tohoročné jubileum našej provincie. Sme vďačné Pánovi, že i týmto nepatrným gestom sme sa mohli poďakovať sestrám za ich obetavosť a vernosť v povolaní. Sestra Gabriela a sestra Konzoláta