V MENDRYKE pletú pre MISIE…

Už niekoľko rokov je jednou z mnohých služieb našich starších sestričiek na Mendryke pletenie štvorcov zo zvyškovej vlny. Tieto štvorce potom posielame do redakcie Dúha, odkiaľ ich distribuujú ďalej. Ich pospájaním vzniknú deky, ktoré slúžia pre potreby misií – zvlášť v Afrike alebo vo Východnej Európe.

V tomto roku sme 25. januára odoslali krabicu, ktorá obsahovala 121 štvorcov. 3. februára sme dostali list – snáď po prvýkrát, – ktorý nás milo prekvapil a potešil. Pripájame jeho plné znenie:

Vážení, nevím, kolik vás bylo, kteří jste pletli čtverce na deky, které pomáhají potřebným. Rád bych vám však touto cestou poděkoval. Zásilka, kterou jsem obdržel, mi udělala radost. Tolik času, práce a dobré vůle. Po zháčkování dek budou předány do farnosti mých přátel v Německu, kteří „organizují“ další distribuci. Bude to na některé z více než 15 míst, především ve východní Evropě nebo v Africe, případně pomohou ke stavbě školy v Malawi. Přijměte tedy srdečné poděkování a přání všeho dobrého v novém roce“. Cyril Havel

A tak aj týmto listom sme sa mohli uistiť, že i naše staršie spolusestry sú misionárkami, hoci to robia – ako sa teraz tomu hovorí – „dištančne“, teda z domova pri stole v dennej miestnosti. 😊