Stretnutie so Ženíchom

Pán a Darca života povolal do večnosti sestru Alžbetu Annu Drahošovú dcéru kresťanskej lásky.

Zomrela 1. júna 2024 v Nitre, v 78. roku života a 54. roku služby Bohu a blížnym vo svätom povolaní.

Posledná rozlúčka so zosnulou bude v stredu 5. júna 2024 o 10.00 h. na Mestskom cintoríne v Nitre.

Po pohrebných obradoch bude sv. omša v kaplnke DKL v Nitre.

Prosíme, aby ste pamätali na ňu v modlitbách a pri najsvätejšej obeti.

Requiescat in pace!