Stretnutie sestier do 20 rokov povolania so sr. Hannou

V sobotu 4. marca 2023 sa v rámci vizitácie Slovenskej provincie konalo stretnutie sestier do 20 rokov povolania s generálnou radkyňou. Počas tohto stretnutia nám sestra Hanna Cybula odhalila krásu Turíčneho svetla, ktoré dostala sv. Lujza ako dar od Boha nielen pre seba, ale pre celú Spoločnosť. Poukázala aj na krásu nášho povolania v tomto svete a vyzývala k vernosti našej charizme a nášmu poslaniu-byť pravými služobnicami chudobných. Po slovách, ktoré zazneli v prednáškach nasledovala osobná úvaha a práca v skupinách, kde sme sa mohli podeliť s našimi skúsenosťami a zážitkami a spoločne sme hľadali spôsoby, ako byť ešte viac vynaliezavé v praktizovaní a rozdávaní lásky tým, ktorých stretávame.