s.Marianna na konferencii o proticirkevných zásahoch v Močenku

V stredu 23.novembra 2022 sa v budove bývalého kláštora sestier Vincentiek v Močenku uskutoční odborná historická konferencia pod názvom „Proticirkevné zásahy v Močenku“.

Jednou z prednášajúcich bude aj s. Marianna Bucková dkl, ktorá vystúpi s príspevkom na tému: Pôsobenie Dcér kresťanskej lásky sv.Vincenta de Paul a likvidácia ich kláštora.

Celý program si môžete pozrieť na priloženej pozvánke.