„Najkrajšia chvíľa môjho života“…

„Najkrajšia chvíľa môjho života“… Slová sv. Kataríny Labouré, keď sa po prvýkrát stretla s Pannou Máriou. Práve dnes, 18. júla, si takúto chvíľu pripomíname, keď sa v duchu spájame s touto sväticou a premýšľame nad tým, či aj my sme vo svojom živote mali takúto chvíľu ako ona. Čo to bolo? Kedy sme sa takto cítili? Sv. Katarína toto stretnutie s Pannou Máriou opisuje ako najkrajšiu chvíľu jej života.  Je nemožné opísať, čo vtedy asi mohla cítiť.

Presne v dnešný deň však aj naša Slovenská provincia prežíva veľkú radosť a vďačnosť, pretože naša postulantka, Gabriela Hojová, bola prijatá do Spoločnosti DKL. Po jednoduchom, ale krásnom obrade prijatia v kaplnke Provinciálneho domu v Nitre sa o 11. hodine konala slávnostná sv. omša, ktorú celebroval o. Jozef Garaj CM, provinciálny direktor.  

Stala sa tak jednou z nás, sestier, ktoré túžime nasledovať príklad sv. Kataríny Labouré v jej jednoduchosti, kráse a pokore. Pre sv. Katarínu bol dnešný deň tým najkrajším dňom, pretože mohla byť v blízkosti Panny Márie. Nádherná milosť  darovaná jednoduchej a pokornej duši.

Aj naša, teraz už seminárska sestra Gabriela, prežívala krásne okamihy, keď po období skúmania vlastnej duše, srdca, túžob a Božieho smerovania sa naplno rozhodla obetovať svoj život Kristovi a vidieť ho v tých najchudobnejších našich čias. Svojím „Áno!“ dnes vstúpila medzi nás, aby ako sv. Katarína Labouré, bola vnímavá na potreby ľudí, ich hlad po Bohu a láske.

Na príhovor sv. Vincenta a sv. Lujzy, našich Zakladateľov, jej z celého srdca prajeme, aby jej život bol odrazom Božej náklonnosti a vernosti v každom čase.