Mlaď a životná zrelosť ruka v ruke…

Komunita našich spolusestier v Belušských Slatinách privítala medzi sebou birmovancov z farnosti Beluša. Počas troch sobôt koncom júna a začiatkom júla mali možnosť spoznať náš spôsob života, pomôcť nám pri práci, ale tiež stráviť čas so staršími sestrami a porozprávať sa. Mnohí z nich tak mali možnosť poznať „život v kláštore“ aj z druhej strany. Sestry pri nich na chvíľu „omladli“ a pookriali na duchu. Vzájomne mohli jedni od druhých načerpať, či už mladíckeho entuziazmu či životných skúseností vekom skúsenejších. Pri jednom stretnutí ich svojimi skúsenosťami obohatila aj sestra Michaela – misionárka v Omsku. Ďakujeme za každého mladého človeka a vkladáme ho do svojich modlitieb.