Komunita v Nitrianskom Pravne počas 2 mesiacov omladla…

Čas od 9.9. do 9.11.2021 sa naša komunitka na pár týždňov rozrástla i omladla. Na tento čas sa jej súčasťou stala seminárska sestra Simona. Počas svojich apoštolských stáži mohla poslúžiť chorým ženám bez domova v Zariadení opatrovateľskej služby sv. Kataríny Labouré, mobilnom hospici i obohatiť svoj život skúsenosťou spoločného života v malej komunite.

Sestra Simona o tomto „apoštolskom“ čase sama napísala: „Obdobie apoštolských stáží som strávila v komunite našich sestier v Nitrianskom  Pravne. Vďaka službe, ktorú som konala v Zariadení opatrovateľskej služby sv. Kataríny Labouré a cez mnohé stretnutia s chorými, ktorých som navštevovala prostredníctvom mobilného hospicu, som si v praxi mohla plnšie uvedomovať známu vetu sv. Vincenta: „Chudobní sú naši páni a učitelia““ a zároveň som tak spoznávala poslanie,  ku ktorému ma Pán pozýva. Bol to pre mňa požehnaný čas, bohatý na nové skúsenosti, ale aj na hlbšie osvojenie si ducha Spoločnosti, s ktorým sa chcem stotožňovať a ktorého mi aj obdobie seminára pomáha lepšie spoznávať.

Ďakujem každému, kto ma počas týchto dní mohol obohatiť slovom i príkladom. Nesiem si v srdci veľmi peknú a myslím, že i nezabudnuteľnú skúsenosť. „