GENERÁLNE ZHROMAŽDENIE DKL už za 20 dní…

Spoločnosť dcér kresťanskej lásky je prítomná v 96 krajinách a má asi 12 800 sestier a slúži Kristovi v najchudobnejších na piatich kontinentoch. Generálne zhromaždenie DKL sa uskutoční od 29. októbra do 21. novembra 2021 v Materskom dome v Paríži. Ako je zvykom, toto zhromaždenie zhodnotí apoštolské diela celej Spoločnosti v snahe podporiť vernosť charizme a apoštolskej vitalite.

Týždeň duchovných cvičení bude úvodom do tri a pol týždňovej reflexie na tému: EPHATA! Vyjsť za bránu … Ísť v ústrety … Stretnúť sa… Členky zhromaždenia spoločne budú hľadať najlepší spôsob, ako reagovať na dôležité výzvy, akými sú: rešpektovanie ľudských práv a integrálny rozvoj tých najopustenejších v spoločnosti, starostlivosť o náš „spoločný domov“, mystika „spoločného života“, odovzdávanie kresťanskej viery a hodnôt mladým generáciám … vo vernosti Cirkvi a svojej charizme.

Počas tohto zhromaždenia sa uskutoční voľba generálnej predstavenej a jej rady, ktorá je zodpovedná za duchovnú animáciu Spoločnosti DKL a za koordináciu apoštolského úsilia medzi rôznymi provinciami.

Toto medzinárodné podujatie je tiež príležitosťou prehĺbiť odkaz zakladateľov, svätého Vincenta de Paul a svätej Lujzy de Marillac, aby kreatívne prežívali súčasnosť, definovali smery pôsobenia, ako reagovať na dnešné misijné a duchovné výzvy a s radosťou i dôverou vstupovali do budúcnosti.

Zdroj: https://www.filles-de-la-charite.org/en/general-assembly-2021/