Foto zo slávnostného dňa…

Pri gratulácii všetkých sestier Spoločnosti novozvolenej Generálnej matke Francoise Petit fotoobjektív zachytil aj niektoré z našich sestier…