„EFFETA“ v praxi…

Jednou z výziev, o ktorej sme hovorili na nedávnom provinciálnom zhromaždení bolo, že sa máme otvoriť pre potreby súčasnej chudoby, vyjsť za bránu, ísť v ústrety, stretnúť sa…

Naša komunita v Nitre bola nedávno oslovená naliehavou prosbou o pomoc pri starostlivosti o seniorov v sociálnom zariadení, ktoré sa dostalo do personálnej krízy pre nakazenie koronavírusom Covid 19 viacerých zamestnancov i samotných klientov.

Po zvážení predstavení uvoľnili pre túto výpomoc 3 sestry. Po vyriešení núdzového bývania sestry vyšli za bránu, aby sa stretli s trpiacim Kristom v tomto zariadení.

               Naša služba spočívala v opatrovateľskej a ošetrovateľskej službe. Prácu sťažovalo oblečenie, ktoré nás malo chrániť: respirátor, rúško, štít, čiapka, dvoje rukavíc, skafander s kapucňou a návleky. 

Služby sme mali každý deň, či už 8 alebo 12 hodinové, deň či noc, podľa potrieb tohto zariadenia, ktoré núdzovo organizovalo služby aj s personálom, ktorý bol pozitívny, ale bez príznakov.

S touto situáciou sa borili už pár týždňov a tak všade bolo cítiť napätie a vyčerpanosť. Podieľali sme sa na celkovej starostlivosti o chorých, od toalety, cez kŕmenie až po dezinfekciu. Ale nie len to, ako DKL sme si uvedomovali, že naše poslanie zasahuje aj duchovné potreby týchto ľudí. Pri náhlom zhoršení zdravotného stavu jednej pani sme videli, že by bolo dobré zabezpečiť sviatostí. Nad naše očakávanie sa do zariadenia dostal kňaz, ktorý pre karanténnu situáciu tam nemohol prísť už niekoľko mesiacov. Babičku vyspovedal, zaopatril a ponúkol duchovnú útechu aj ostatným klientom kovidového oddelenia. Reakciou na túto milosť bola túžba aj ostatných obyvateľov, aby k nim mohol prísť kňaz. Nesmelo, ale dôrazne sme predniesli túto prosbu kompetentným, ktorí súhlasili a vybavili všetko potrebné. Na izby sme „rozosiali“  Zázračnú medailu i Zelený škapuliar. Mnohí zamestnanci ich tiež s vďačnosťou a dojatím prijali. Videli sme, že Panna Mária si tam našla svoje miesto a pri odchode nám mnohí prejavili vďaku práve za to, že našim príchodom tam prišiel „ZVLÁŠTNY“ pokoj a niečo duchovné, čo potrebovali.   

Do tejto služby sme vstupovali aj s vedomím, že sa môžeme nakaziť. To sa nám potvrdilo. Vnímame, že takto máme účasť na Kristovom utrpení a prežívame blízkosť s chudobnými. Naďalej na nich pamätáme vo svojich modlitbách.   

Ďakujeme spolusestrám, že nás počas celej služby sprevádzali svojimi modlitbami a obetami. Sme vďačné Bohu, že sme mohli v mene Spoločnosti poslúžiť.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *