skip to Main Content

Chceme sa s vami podeliť o zážitky z návštevy sv. Mikuláša u nás v Košiciach. Už dopoludnia k nám postupne začali prichádzať deti. Mali sme ešte čas na vytváranie nejakých kresieb pre Mikuláša a anjela. Okolo 11.00 hod. k nám konečne prišiel sv. Mikuláš aj s anjelom a košom plným sladkostí. Deti pekne privítal a spoločne sa pomodlili. Prví odvážlivci mohli prichádzať a predniesť básne, pesničky alebo modlitby, ktoré sa doma naučili. Anjelik tiež nezaháľal, pomáhal Mikulášovi a následne deti za ich snahu a šikovnosť obdarovával balíčkami. Deti tiež prinášali Mikulášovi a anjelovi pekné kresbičky, ktoré samé vyrobili. Po celý čas vládla super nálada a deti odchádzali šťastné domov.

Po obede  odchádzal sv. Mikuláš s anjelom aj k našim ľuďom bez domova. Anjel prečítal príbeh o tom, ako Pán Ježiš prišiel a nespoznali ho. Potom mohli napísať na papieriky, o čo by chceli Mikuláša poprosiť. Anjelik porozdával nejaké sladkosti a ovocie.

Sv. Mikuláš navštívil aj rómsku osadu, kde deti predviedli svoje dary a talenty peknými rómskymi piesňami aj tancom. Mikuláš sa s nimi aj pomodlil a spravili si spoločné foto. Tento deň bol plný prekvapení, spevu aj darčekov.

Back To Top
×Close search
Search