skip to Main Content

V dňoch od 1.2.-4.2. sa v Novosibirsku konalo stretnutie sestier z Novosibírskej diecézy Premenenia Pána. Zišlo sa 48 sestier rôznych kongregácií, národností, chariziem. Spájala ich vrelá túžba slúžiť Bohu a ľuďom, rozdávať lásku a milosrdenstvo, ktoré dostali od Boha. Stretnutie sa nieslo v duchu slávnostného ukončenia Roku zasväteného života a tiež už prebiehajúceho roku Milosrdenstva.

Sestry nemajú veľa možností sa stretať, preto tento čas bol časom spoločnej modlitby, zdieľania, radosti, spolupatričnosti. Predstavili sa nové rehole, ktoré prišli do diecézy slúžiť len nedávno, vypočuli  si prednášku psychologičky Svetlany Kuzminych o Rozvoji komunikácie v práci s deťmi.

Otec Ivan Lega voviedol sestry do symboliky Roku Milosrdenstva.
Otec Biskup Jozef Wert predsedal slávnostnej Liturgii 2.2. pri obnovení záväzkov. Podelil sa so skúsenosťou poslednej cesty do Južnej Kórey, kde  sa zúčastnil pohrebu kňaza misionára, ktorý pracoval v našej diecéze 5 rokov. 

Posledný deň bola slúžená grécko-katolícka liturgia v kaplnke pod katedrálou, zasvätená blaženým sestrám s. Olympii a s. Lavrencii, z Kongregácie sv. Jozefa, ktoré zomreli vo vyhnanstve na Sibíri a boli pripočítané k blahoslaveným. Tam si sestry uctili ich relikvie a posilnili sa v odvahe a horlivosti v službe v Sibíri.

Back To Top
×Close search
Search