Nová Generálna asistenstka

Dnes 18.11.2021 bola v Paríži zvolená nová Generálna asistentka s. JULIE KUBASAK. Srdečne blahoželáme a sprevádzame svojimi modlitbami v jej novom úrade!