Duchovná obnova pre dievčatá

„Hory a údolia duchovného života“
Toto bola téma dvojdňovej duchovnej obnovy pre dievčatá, ktorá sa konala od 28. – do 30. augusta u sestier Vincentiek v Nitre na Šindolke. Viedol ju o. Andrej Filin. 16 dievčat z rôznych častí Slovenska prišlo duchovne pookriať, načerpať nových síl a hlavne prehĺbiť svoj vzťah s Bohom.