Centrum pomoci rodinám sv. Lujzy v Starej Boleslavi

Už dva roky v Starej Boleslavi v Centre pomoci rodinám sv. Lujzy sa venujeme službe sociálne slabým rodinám, matkám samoživiteľkám, osamelým seniorom. Každý štvrtok sme k dispozícii núdznym, ktorí túto pomoc potrebujú i darcom, ktorí nám potrebné veci darujú: oblečenie, obuv, hračky, školské pomôcky a rôzne domáce potreby. Pre pandémiu COVID 19 sa nekonala plánovaná Celonárodná potravinová zbierka, čo vyústilo do nedostatku potravín pre núdznych. V tomto čase nám Božia prozreteľnosť poslala do cesty pána Enca z Brandýsa nad Labem, ktorý je predstaveným Mezinárodního řádu Křížovníků s červeným srdcem, společenstvím svatého Cyriaka. Pán Enc sa nám rozhodol pomôcť a v mesiaci júni usporiadal finančnú zbierku medzi členmi rádu a z nej obstaral potraviny a drogériu, ktoré osobne priviezol do Centra sv. Lujzy. Ďakujeme ti, dobrotivý Bože za tvoju starostlivosť o chudobných i za to, že môžeme byť pri tejto službe nápomocné.