Rok Božieho slova

 

 

Tento rok bol Svätým otcom Františkom vyhlásený za Rok Božieho Slova. Prežili sme prvé slávenie Nedele Božieho Slova a snažíme sa žiť každý deň Božím Slovom.

 

Ako ho prežívame? Sme ešte schopní započuť Stvoriteľa a žiť svoj život s jeho Slovom, sýtiť sa ním a nechávať sa ním viesť?

 

Božie Slovo má počiatok v Božom srdci. Je to výraz jeho vnútorného života, jeho žízniacej lásky, ktorá sa chce dávať. My však zranení hriechom, so sklonom lipnúť na stvorených veciach strácame schopnosť počuť Stvoriteľa. A tu je podstata modlárstva, ktoré nám bráni zreteľne počuť Božie oslovenie skrze stvorenie. Preto sa Boh rozhodol hovoriť jasnejším hlasom v dejinách – hovoril rôzne – v udalostiach Izraelského ľudu, slovami prorokov, vyslobodením z Egypta či babylonského zajatia. No najjedinečnejší spôsob akým k nám prehovoril, je Jeho Syn. On hovorí všetkým, pretože v ňom sa Slovo stalo telom.

 

Božím slovom je samotná Ježišova prítomnosť na tomto svete, Božím slovom sú jeho slová, jeho skutky, jeho práce, jeho vzťahy, ale tiež jeho mlčanie.
Božie Slovo je pro nás vstupnou bránou k Božím myšlienkam a plánom a ku Kristovmu zmýšľaniu. Preto i naším kresťanským ideálom je „život so Slovom.“ Nie je to však iba podnet na zamyslenie. Skúsme využiť tento čas k niečomu konkrétnemu. Možno k tomu, aby sme novým spôsobom uchopili výzvu, ktorú kedysi počul sv. Augustín: „Vezmi a čítaj.“

 

Aj takto môžeme odpovedať na Rok Božieho slova, ktorý nám chce byť výzvou, aby sme v našich podmienkach objavovali cesty, ktorými k nám prichádza Boží hlas.