stretnutie ZMM

V dňoch 28.-29.2.2020 sa v centre ZMM stretli sestry a kňazi, ktorých službou je aj práca s deťmi a mladými v Združení mariánskej mládeže. Sr. Karitas Grobarčíková dkl, koordinátorka ZMM, poďakovala prítomným za ich službu a priblížila im históriu Združenia, keďže v tomto roku slávime 190. výročie zjavení na rue de Bac, pri ktorom si Panna Mária žiadala, aby vzniklo takéto spoločenstvo.
Slovo mali aj členovia ZMM z radu mladých, ktorí priblížili svoju cestu v Združení, jeho cieľ a vyzdvihli úlohu zasvätených, ktorých vnímajú ako duchovných otcov a duchovné matky. Národný direktor p. Tomáš Brezáni, CM mal krátky príhovor zameraný na význam a zmysel zasvätenia sa v Združení. Prítomní sa podelili aj o svoje skúsenosti v práci s mladými, navzájom sa povzbudili a inšpirovali do ďalšej služby.