skip to Main Content

Narodila sa 14. júla 1912 v Leopoldove. Keď vstúpila do Spoločnosti vyjadrila predstaveným svoju túžbu ísť na misie. Od generálnych predstavených z Paríža dostala kladnú odpoveď a ako 18-ročná odišla do Materského domu na Rue du Bac v Paríži. Odtiaľ bola po dvoch rokoch formácie poslaná na misie do Iránu, kde prežila takmer 50 rokov. Pracovala v dievčenskej škole sv.Jany z Arku. Kvôli občianskej vojne v osemdesiatych rokoch musela Irán opustiť a vrátila sa do Francúzska. Tam vyučovala francúzštinu predovšetkým iránske deti. 30 rokov prežila v parížskom Reuilly, v dome, kde dve storočia pred ňou žila a zomrela sv. Katarína Labouré. Na svoje rodné Slovensko nikdy nezabudla a neustále sa zaň modlila. Návrat do vlasti však pre ňu nebol možný a to najskôr z politických a neskôr zo zdravotných dôvodov. Posledné dva roky prežila v Materskom dome Spoločnosti dcér kresťanskej lásky na Rue du Bac, odkiaľ odišla do nebeskej vlasti, po ktorej tak túžila. Pohrebné obrady sa budú konať 16. novembra 2017 v Kaplnke Panny Márie Zázračnej medaily a pochovaná bude na parížskom cintoríne Montparnasse.

Back To Top
×Close search
Search