skip to Main Content

Sestra Rozália (Jana Mária) Rendu sa narodila 9. septembra 1786 v dedine Confort, v kraji Ain, vo Francúzsku. Od detstva bola vedená ku konaniu skutkov kresťanskej lásky, čím sa u nej vytvoril prirodzený sklon pre službu chudobným. Keď mala 15 rokov dostala sa k dcéram kresťanskej lásky v blízkej nemocnici      v Gex. To bol začiatok jej povolania. Dňa 25. mája 1802 bola prijatá do seminára (noviciátu) v materskom dome dcér kresťanskej lásky v Paríži. Keď ochorela, poslali ju do domu v štvrti Mouffetard. V tejto veľmi chudobnej štvrti Paríža zostala 54 rokov a tu aj zomrela. Mimoriadne sa venovala návštevám chudobných v ich príbytkoch. Prinášala pokoj na barikády počas občianskych vojen v rokoch 1830 a 1848. Dom sestier sa stal útočišťom pre najchudobnejších ľudí štvrte. Sestra Rozália viedla ku konaniu skutkov lásky aj mnohých ľudí, často z vyšších vrstiev. Je známa svojimi usmerneniami a pomocou, ktorú poskytovala skupine mladých univerzitných študentov. Dvaja z nich, blahoslavený Frederik Ozanam a boží sluha Leon Prévost, založili „Konferencie svätého Vincenta de Paul“. Posledné roky života strávila sestra Rozália v utrpení a slepote. Zomrela 7. februára 1856. Pápež Ján Pavol II. ju blahorečil 9. novembra 2003.

Back To Top
×Close search
Search