Nitra Samova

V súčasnosti našu komunitu tvoria 3 sestry. V Kňazskom seminári v Nitre sestry Vincentky pôsobili už od roku 1923 do roku 1950 kedy bola ich činnosť násilne ukončená. V roku 1990 sa sestry znovu vrátili späť na pozvanie diecézneho biskupa kardinála Jána Chryzostoma Korca.
Na začiatku keď bolo viac duchovných povolaní sa komunita rozrastala. Pôsobilo tu aj 12 sestier,  ktoré sa okrem služby v Kňazskom seminári zapájali aj do iných aktivít v duchu vincenskej charizmy.
V súčasnosti našu komunitu tvoria 3 sestry. Jedna sestra je zamestnaná v Kňazskom seminári. Druhá sestra pracuje v Kňazskom domove Promeritae Quieti sv.Svorada v Nitre a tretia sestra dôchodkyňa sa zapája do našich činností a celej provincie svojimi modlitbami a obetami.
Okrem tejto služby pomáhame podľa možností aj ľuďom bez domova kde im pravidelne cez víkendy a sviatky prinášame a podávame teplú polievku v spolupráci s dobrovoľníkmi. Snažíme sa im venovať aj svoj čas na vzájomný rozhovor a spoločnú modlitbu. Chudobní často prichádzajú k nám hlavne v zimných mesiacoch s požiadavkou, aby sme im poskytli teplé oblečenie a obuv.
Pravidelne sa stretávame na modlitbe so skupinkou „ Spolok sv.Vincenta“.
Našu službu spájame aj s duchovnou. Modlíme sa za našich kňazov, bohoslovcov a všetkých,ktorých stretávame na našich cestách.