Krupina

Komunitu v Krupine tvoria 3 sestry. Hlavnou náplňou činnosti miestnej komunity je služba seniorom v Domove sociálnych služieb „Nádej“ Krupina, n.o. a výpomoc vo farnosti. V zariadení pre seniorov pracujú dve sestry.  Jedna ako sociálny pracovník a jedna ako zdravotný asistent. Tretia sestra je na dôchodku a slúži vo farnosti. V DSS „Nádej“ sa podieľame aj na duchovnej službe. Pripravujeme klientov na sviatosť zmierenia, rozdávame sv. prijímanie a zabezpečujeme kňaza pre vysluhovanie sviatostí chorým a zomierajúcim. Tretia sestra asistuje pri sv. omšiach v iných dvoch domovoch sociálnych služieb. Taktiež rozdáva sv. prijímanie starým a chorým po domoch a v nemocnici. Jej služba vo farnosti zahŕňa aj starostlivosť o kostol a faru. Aktívne spolupracujeme s vincentskou vetvou, ktorou sú panie zo Spolkov kresťanskej lásky. Spoločne organizujeme celoslovenskú zbierku „Boj proti hladu“. Pravidelne sa stretávame na sviatky zakladateľov a príležitostne cez rok na spoločných modlitbách. Máme radosť, že sa môžeme vo farnosti venovať aj deťom a mladým pri stretkách a spevokole.