Dolný Kubín

Komunita dcér kresťanskej lásky pôsobí v dolnokubínskej farnosti už od roku 1996.  Aktuálne je tvorená troma sestrami, ktoré pracujú v Spišskej katolíckej charite – Caritas Dolný Kubín. Dve z nich slúžia ako opatrovateľky v rodinách a tretia ako zdravotná sestra v ADOS.

Jedna sestra je okrem toho poverená službou v Združení zázračnej medaily a má na starosti región Oravy a Kysúc. Sestry komunity sa tiež stretávajú s mladými v rámci Združenia mariánskej mládeže takmer po celej Orave. Terajšia „covidová situácia“ však tieto ich činnosti veľmi obmedzuje.

Sestry si uvedomujú, že slúžiac starým, chorým, opusteným, akokoľvek trpiacim a vylúčeným, deťom, rodinám… slúžia samému Ježišovi Kristovi. Veď On povedal:

„… čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili“ (Mt 25,40).