Dolný Kubín

 V súčasnosti tvoria komunitu 3 sestry. Komunita dcér kresťanskej lásky pôsobí v dolnokubínskej farnosti už od roku 1996. Momentálne pôsobíme ako opatrovateľky v „Charitatívnej službe v rodinách“ Charitas v Dolnom Kubíne a okolitých dedinách v rámci Spišskej katolíckej charity. Jedna sestra popri tom vyučuje niekoľko hodín náboženstva  na Strednej odbornej škole a ako  koordinátorka sa venuje aj mládeži, ktorá sa schádza v miestnych spoločenstvách Združenia mariánskej mládeže na hornej Orave. Ďalšia sestra s ňou spolupracuje pri sprevádzaní dvoch skupín ZMM. Službou pri starých, chorých, na pomoc odkázaných ľudí, rodinám a iným chceme byť odrazom Kristovej lásky ku každému človeku, zvlášť trpiacemu a vylúčenému, v ktorých sa snažíme vidieť samého Krista: „… čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili“ (Mt 25,40). Aj heslo našej Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul je pre nás silnou motiváciou: „Láska ukrižovaného Ježiša nás pobáda“ (porov. 2 Kor 5, 14).