Dolný Kubín

Komunitu tvoria tri sestry. Jedna sestra pracuje ako sestra Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS) a sestra mobilného hospicu pod riadením Charity Spišskej katolíckej charity v Dolnom Kubíne. Službu poskytuje prevažne v týchto dedinách (Žaškov, Zázriva, Kraľovany, Párnica, Veličná, Vyšný Kubín, Revišne, Jasenová) a samotné mesto Dolný Kubín. Spolupracuje s troma civilnými sestrami ADOS. Spolu poskytujú služby ADOS a mobilného hospicu pre celý okres Dolný Kubín. V priemere majú okolo 60 klientov.

Druhá sestra pracuje v domove pre seniorov v Zázrivej pod správou Spišskej katolíckej charity ako opatrovateľka. Domov má kapacitu 33 klientov.

Tretia sestra pracuje na pol úväzku, ako opatrovateľka  a na pol úväzku tiež ako opatrovateľka v dennom stacionári pre seniorov v Žaškove pod  správou Spišskej katolíckej charity. 

Naša činnosť mimo pracovných úväzkov:

Práca s mládežou  v spolupráci so Združením mariánskej mládeže (ZMM). Vedenie skupín mládeže v (Dolný Kubín, Horná lehota, Rabča, Biely Potok pri Ružomberku, Suchá Hora, niekoľko stretnutí bolo aj v Žaškove, kde ešte nie je sformovaná skupina). Priemerný počet účasti na stretnutiach  jednotlivých skupín je 8 až 10 ročne ( t.j.mesačne okrem prázdnin)

Práca pri založení Združenia zázračnej medaily v Žaškove ( podomová návšteva s kaplnkou Panny  Márie).  Začiatkom  roka, boli viacerí farníci oboznámení o ZZM. Dňa 28.3. bolo zorganizované prípravné stretnutie s farníkmi Žaškova, prišli aj dve sestry z Nitry a mali prednášku s prezentáciou o Združení zázračnej medaily. Dňa 25.4. bolo toto Združenie oficiálne založené. Vstúpilo doň 27 rodín. 

Jedna sestra celoročne aktívne pracuje v komisii pre zbierku vincentskej rodiny BPH (Boj proti hladu ). Stretnutia skupiny sú asi 8 krát v roku v Trenčíne s následnou prácou pri celoslovenskej organizácii zbierky.  Okrem toho komunita zabezpečuje organizačne zbierku na Orave. V Dolnom Kubíne sestrám pomáha zbierku pripraviť a zrealizovať cirkevná škola, farská charita a dobrovoľníci.

Jedna sestra je členom pastoračnej rady v Dolnom Kubíne.

V priebehu roka sme viacerým chudobným pomohli šatstvom a potravinami.  Taktiež príležitostne poskytneme aj „službu ucha“,- keď sme o to požiadané.

KONTAKT :

Vaše meno

Váš email (povinné)

Predmet

Vaša správa

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *