skip to Main Content

Stretnutie aktívnych členov Združenia Zázračnej medaily v Nitre

V nedeľu 15.11.2015 sa konalo v Nitre na Šindolke stretnutie aktívnych členov Združenia Zázračnej medaily pri príležitosti nastávajúceho sviatku Panny Márie Zázračnej medaily 27.novembra. Cieľom a poslaním stretnutia bolo hlbšie prehĺbenie sa vo vzťahu k Panne Márii a odovzdanie si skúseností a svedectiev o tom, ako pôsobí Panna Mária v rodinách, kde ju s úctou prijímajú, modlia sa k nej a odovzdávajú jej svoje starosti i radosti. Po svätej omši nám sestra Gemma priblížila, ako prebiehala vincentská formácia dcér kresťanskej lásky v Paríži, na ktorej sa ona zúčastnila. Prostredníctvom jej pútavého rozprávania a fotografií sme mali možnosť sa na chvíľu preniesť do kaplnky zjavenia Panny Márie Zázračnej medaily na Rue du Bac.

Prednáška v podaní sestry Renáty o vieroučnom posolstve medaily, ktorá zobrazuje tajomstvo Panny Márie a je geniálnym, nebom vnuknutým súhrnom celej mariológie pre každodennú potrebu „ponížených a malých“, nám pomohla sa hlbšie zamyslieť aj nad slovami, ktoré vyriekla Panna Mária Don Gobbimu na sviatok Nepoškvrneného počatia:

Ja som Nepoškvrnené počatie.

Ja som vaša prekrásna Matka.

Ja som žena odetá slnkom.

Obsahom prednášky bolo pochopiť, aké  je nesmierne dôležité, aby sme porozumeli tajomstvu Nepoškvrneného počatia a dokázali ho šíriť a zapaľovať srdcia iných pre Pannu Máriu, ktorej poslaním bolo dať nám Krista. Sv. Otec Ján Pavol II. píše: „Úcta k Panne Márii je privilegovaný spôsob, ako dokonale nájsť Ježiša Krista, ako ho nežne milovať a verne mu slúžiť. Úplnú súvzťažnosť Márie vzhľadom ku Kristovi a v ňom k Najsvätejšej Trojici možno zakúsiť v tomto postrehu: „Vždy, keď myslíš na Máriu, Mária namiesto teba myslí na Boha. Vždy, keď chváliš a uctievaš Máriu, Mária s tebou chváli a uctieva Boha.“

Duchovné vedenie našich sestier, ale i vincentské posolstvo majú veľký význam pre náš osobný život. „Ak o každom/ej/ z Vás, o Vašej rodinke je možno povedať: „JE TAM PANNA MÁRIA! budú sa diať veci, o ktorých nemáte dnes ani tušenia“. Toto povedal sv. Vincent dcéram kresťanskej lásky a je to aktuálne aj pre nás laikov a vôbec členov Združenia Zázračnej medaily. Svojou vlastnou úctou k Panne Márii vzbudzujme úctu k Nej aj u našich drahých a u tých, s ktorými sa stretávame. Nechajme, nech Ona koná cez nás.

Žasnime teda a ďakujme za to, že Panna Mária nám chce a túži byť v našom živote veľmi blízka.

AČZZM Katarína

Back To Top
×Close search
Search