skip to Main Content

Počas Vianočných sviatkov prijalo pozvanie prežiť niekoľko dní v našej komunite 8 dievčat. Ponúkli sme im možnosť zamyslieť sa nad zmyslom Vianoc v spojitosti s naším osobným životom. Ak prišiel Kristus na zem ako Otcov dar, aký dar prinášam ja jemu? Program bol bohatý na veselé i vážne témy.

Keďže neďaleko nás je kláštor Misijných sestier Ducha Svätého ustavičnej poklony, využili sme príležitosť a navštívili sme ich. Jedna sestra nám venovala svoj čas a „pootvorila“ nám dvierka do ich spôsobu života a poslania, čo bolo nové a zaujímavé aj pre nás, sestry.

V jedno popoludnie sme sa vybrali do neďalekého domova pre starých kňazov, kde sme zahrali vianočný príbeh a priniesli sme im kúsok vianočnej radosti, ktorej nikdy nie je dosť.

Zavesíme na stromček i na rok našu SALONKU? Uvidíme.

Back To Top
×Close search
Search