skip to Main Content

KVPS (Konfederácia politických väzňov Slovenska) si 22. októbra 2016 v Kremnici pripomenula 60. výročie násilného vyvezenia Dcér kresťanskej lásky z nemocnice v Kremnici, ktoré sa udialo 26. 10. 1956. Svätú omšu v bývalom špitálskom Kostole sv. Alžbety pri tejto príležitosti celebroval farár v Nevoľnom Mons. Jozef Štrba, bývalý tajomník biskupa Rudolfa Baláža, – ktorý bol svedkom vyvezenia sestier vincentiek z Kremnice a do konca života s nimi udržiaval kontakty -, spolu s farárom v Kremnici Mariánom Krajčom.

Po sv. omši predniesla svedectvo sestra Olympia Augustínová, jedna z dvoch žijúcich sestier, ktoré pôsobili v Kremnici (druhá sestra Getúlia Kamenská nemohla prísť zo zdravotných dôvodov) a boli tiež prítomné ďalšie sestry vincentky z Bošian a Banskej Bystrice. Na rehoľné sestry si zaspomínala aj obyvateľka Kremnice pani Bunčáková. Po spoločnom obede účastníci navštívili budovu bývalej nemocnice, v ktorej je v súčasnosti umiestnený Detský domov Maurícius. Sestra Olympia po 60 rokoch navštívila priestory svojho bývalého pôsobiska a podrobne si pamätala, ktorá miestnosť slúžila ktorému účelu.

Peter Sandtner 

Back To Top
×Close search
Search