skip to Main Content

Začiatok jarných prázdnin na východnom Slovensku mohli deti zo sociálne slabých rodín stráviť spoločne s nami. Šancu prežiť tri nezvyčajné dni využilo 25 detí vo veku od štyroch do osemnásť rokov.

Program sa začal v nedeľu popoludní. Deti čakali súťaže a hry týkajúce sa filmu Fatima, ktorý si predtým pozreli, prednášky o svätosti i zázračnej medaile. Neskôr sa podmodlili v kaplnke krížovú cestu, kde samé nosili k oltáru symbolické predmety ku každému zastaveniu.

Pondelok sme prežili v telocvični. Vďaka našim animátorom zo ZMM sa nik nenudil. Deti mali pripravené rôzne známe aj neznáme hry, športové disciplíny a súťaže. Opäť nemohla chýbať ani modlitba – Korunka k Božiemu milosrdenstvu, s ktorou sa mnohí stretli prvýkrát.

Posledný deň sa skupine dievčat venovala v košickom múzeu profesionálna maliarka a spolu s nimi trénovala rôzne techniky maľby. Chlapci si v športovo-zábavnom areáli mohli zahrať stolný hokej, futbal alebo tenis a mladší mali k dispozícii detské ihrisko. Po návrate do domu sestier sme sa pomodlili ruženec, keďže je mimoriadny rok milosrdenstva, aj podobenstvá a úryvky boli zamerané na túto tému.

Pred každým desiatkom nám jedna skupinka predviedla svoju scénku, ktorú si nacvičili.  Tábor ukončila rozprávka a poďakovanie Pánu Bohu, ktorý nám umožnil prežiť vzácne chvíle radosti z hier i modlitby.

Back To Top
×Close search
Search