1853 – 1921

       LEGENDA:

 1. Sirotinec (1853)
 2. Ženská väznica (1854)
 3. Ľudová škola, sirotinec (1858)
 4. Väznica (1858)
 5. Škola, internát, nemocnica (1861)
 6. Ľudová škola, internát, sirotinec (1870)
 7. Ľudová škola (1874)
 8. Nemocnica (1877)
 9. Ľudová škola, útulok(1878)
 10. Ľudová škola, nemocnica (1881)
 11. Ľudová škola, sirotinec (1881)
 12. Nemocnica (1881)
 13. Ľudová škola, sirotinec (1881)

 

 1. Ľudová škola, lazaret (1883)
 2. Nemocnica (1885)
 3. Nemocnica (1886)
 4. Sirotinec (1886)
 5. Ľudová škola (1887)
 6. Lazaret (1888)
 7. Ľudová škola (1888)
 8. Ľudová škola, sociálna služba (1889)
 9. Ľudová škola, internát (1889)
 10. Ľudová škola (1890)
 11. Ľudová škola, škôlka (1890)
 12. Nemocnica (1890)
 13. Ľudová škola (1891)
 14. Sirotinec (1891)

 

 1. Opatrovňa (1892)
 2. Chudobinec (1892)
 3. Ľudová škola, sirotinec (1893)
 4. Nemocnica (1894)
 5. Ľudová škola (1898)
 6. Opatrovňa 1898)
 7. Opatrovňa (1900)
 8. Ľudová škola (1900)
 9. Nemocnica (1900)
 10. Nemocnica (1902)
 11. Ľudová škola (1902)
 12. Opatrovňa (1908)
 13. Útulok (1910)
 14. Sirotinec (1919)